Begravelse

Praksis i Tølløse sogn
Dødsanmeldelse - anmodning om begravelse


For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil.
Herefter anmelder den nærmeste pårørende (efterlevende ægtefælle er altid nærmeste pårørende) eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk 

Afdødes navne- eller dåbsattest samt vielsesattest skal kun fremvises på forlangende, da de fleste oplysninger nu finde digitalt.

Gravsted og pasning
Aftale om gravsted og om evt. pasning af dette sker ved henvendelse til graveren. Graver i Tølløse er Susanne Rasmussen, Tlf. 5918 6133 (Graverkontor tirs.-fre. 12.00-12.30).
I tilfælde af ligbrænding kan urnen nedsættes i et allerede eksisterende gravsted. Der kan også oprettes et nyt gravsted (både for kiste og for urne) eller man kan gøre brug af en fællesgrav. Graveren fortæller gerne om de forskellige gravstedstyper samt, hvad det koster - f.eks. at få et gravsted renholdt.

Begravelseshjælp
Sygesikringen yder et tilskud, som er indtægtsbestemt. Enkelte faglige organisationer yder også begravelseshjælp. Fra sygesikringen DANMARK og Danmarks Ligbrændingsforening kan ydes tilskud til medlemmerne.

Begravelse/Bisættelse i kirken
Ethvert medlem af Folkekirken har ret til vederlagsfrit at gøre brug af sognekirken til begravelse/bisættelse. Den præst, der forestår begravelseshandlingen, har ansvaret for handlingens forløb i kirken.
Begravelseshandlingen kan normalt tidligst finde sted med 3 dages varsel og skal normalt finde sted senest på 8. dagen efter dødsfaldet.

En evt. særlig pyntning af kirken aftales med graveren eller en blomsterforretning, og der betales særskilt herfor.For ikke-medlemmer af Folkekirken gælder:
Folkekirkens præster har ikke pligt til at medvirke ved begravelsen/ bisættelsen, når afdøde ikke var medlem af Folkekirken. Ved udtrædelse af Folkekirken fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved Folkekirkens præster.
Kirkegården er dog for alle.