Attester, fødsel, dåb og navn

Praksis i Tølløse sogn

Attester

Attester udskrives ikke længere automatisk, med mindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den via NemID på www.borger.dk Borgere uden NemID eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan udskrive blanketter via www.personregistrering.dk eller afhente dem på kirkekontoret.  

Fødselsanmeldelse

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den digitalt på www.borger.dk, inden der er gået 14 dage.  

Omsorgs- og ansvarserklæring

Er forældrene ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal "Omsorgs- og ansvarserklæring" tillige udfyldes med NemID på www.borger.dk- under "Forældre og Børn". Såfremt denne ikke modtages, videresendes sagen til Statsforvaltningen for fastsættelse af faderskab.     

Navn

Barnet skal have et navn senest 6 mdr. efter fødslen; dette kan ske ved dåb eller navngivning.  

Dåb og navngivning ved dåb

Her skal forældrene træffe aftale med Kirkekontoret eller sognepræsten, og der skal IKKE anvendes navngivning via www.borger.dk. Fulde navn, adresse samt cpr.nr. på mellem 2 og 5 faddere (inkl. den, der bærer barnet) medbringes til samtalen med præsten. Fadderne skal selv være døbt med en kristen dåb og minimum være i konfirmationsalderen.  

Dåben foregår ved gudstjenesten om søndagen i formessen, dvs. før prædikenen. Når forældre, gudmor/gudfar og dåbsbarnet kommer ind i kirken, rejser menigheden sig. Alle er velkomne til at være i kirken under hele gudstjenesten.   

Ca. én gang i kvartalet er der lørdagsdåb i Tølløse Kirke.  Ved dåb i kirken bliver man medlem af Den Danske Folkekirke og har ret til at deltage i menighe

Nøddåb

Er der fare for barnets liv kan der foretages nøddåb i hjemmet eller på sygehuset. Send bud efter præsten - jeres egen sognepræst eller evt. sygehuspræst - personalet hjælper gerne. Nøddåb kan, hvor der ikke er tid til at hente præsten, foretages af én af de tilstedeværende. Ritual for hjemme- og nøddåb findes bag i Den Danske Salmebog. Nøddåb uden præstens medvirken meddeles snarest denne, og barnet fremstilles siden i kirken. dslivet og til at få udført kirkelige handlinger: dåb, konfirmation, vielse og begravelse, samt til at benytte sognepræsten som sjælesørger.

 Navngivning

Hvis der ikke ønskes dåb, skal forældrene navngive barnet på www.borger.dk med NemID inden 6 måneder efter fødslen. Hvis et barn bliver navngivet uden dåb, er der intet til hinder for, at dåb kan finde sted senere hen.