Konfirmation

Praksis i Tølløse sogn:
Konfirmation sker i Tølløse i 7. klasse.
  

Forberedelsen og konfirmationen finder sted i det sogn, hvori man bor. Det betyder, at eleverne ikke undervises klassevis men hjemme i bopælssognet. Dette er nødvendigt, da holdene ellers ville blive alt for ulige delt. Derudover er det vigtigt, at konfirmanderne får tilknytning til deres eget sogn og egen præst.  

Hvis man er i tvivl om eget bopælssogn, er det muligt at gå ind på hjemmesiden www.sogn.dk og slå op på siden "Find dit sogn". Man indtaster sin adresse og kan så få oplysning om sit bopælssogn. Oplysningerne om eget sogn kan også fås ved henvendelse til præsten.  

Det er muligt at gå til præst, selv om man ikke er døbt, eller hvis man er usikker på, om man ønsker at blive konfirmeret. Alle er velkomne til at se, hvad undervisningen indebærer og derefter tage stilling til, om man ønsker at blive konfirmeret eller ej.  

For at tilmelde sig, skal man printe tilmeldingssedlen ud, udfylde den og sende eller aflever den til sognepræst Niels Willert, Nybyvej 12, 4340 Tølløse. Tilmeldingssedlen kan findes her

Konfirmationsdage:

Kildedamsskolen: Store Bededag
Sejergårdsskolen: Søndag efter Store Bededag 
Tølløse privat- og efterskole: Elever, der flytter til skolen i 7. klasse, konfirmeres på den dato, de ellers ville være blevet konfirmeret i den skole, de netop har forladt.