Du er her: 

Ny sognepræst i Tølløse Sogn

Kære Menighed

Den 15 juli tiltræder jeg embedet i Tølløse og skal fremover virke som jeres nye sognepræst. Det glæder jeg mig til! Da jeg en søndag morgen første gang besøgte kirken i forbindelse med det ledige præsteembede vidste jeg, at her ville jeg gerne virke og være. Forårssolen faldt så smukt over den gamle røde kirke og i det klare vejr var udsynet over kirkegård og marker bjergtagende for sjælen. Indenfor, bag de gamle tykke mure, lød evangeliets ord og salmesangen svang sig mod de hvælvede lofter. Under gudstjenesten og ikke mindst ved de efterfølgende samtaler med menighedsrådet fornemmede jeg tydeligt den gode ånd der herskede her. Den ånd, som jeg har været så heldig, at få lov til at være med til at styrke og pleje. Det sker i fællesskab med kolleger, menighedsråd, personale og helt afgørende, sammen med sognets menighed. Jeg ser frem til at lære sognet at kende og jeg vil straks benytte lejligheden til at fortælle lidt om mig selv i håbet om at mødet dermed allerede er sat i gang.

Jeg har efterhånden en del erfaring fra tidligere embeder og opgaver, som jeg håber vil komme Tølløse sogn til gode. Jeg er 39 år gammel og har de sidste 12 år virket som præst både i byen og på landet. Samtidig med ganske almindelige præsteembeder har jeg bestredet forskellige funktionspræsteopgaver. Jeg har i en del år gjort tjeneste som feltpræst ved hæres sergentskole og hæres officersskole, hvor jeg fortsat er tilknyttet. Jeg har også været udsendt med et danske forsvar på en række missioner i Kosovo, Libanon, Afghanistan og Irak. I det sidste halve år har jeg virket som sygehuspræst og primært haft mit daglige virke på Køge sygehus.

Som præst og teolog hører jeg til i en klassik grundtvigsk tradition. Derfor holder jeg meget af vores salmebog og højskolesangbog som jeg flittigt bruger både arbejdsmæssigt og privat. Fra den grundtvigske arv stammer også min kærlighed til folkelige arrangementer og menighedsliv ligesom jeg sætter pris på en god debat.

På min dåbsattest står der Tveje-Merløse sogn. Min slægt stammer fra området her og selv trådte jeg mine barnesko i Ringsted, inden familien rykkede til det sydfynske. På sin vis er ringen sluttet nu hvor jeg snart begynder i Tølløse. Fritiden bruger jeg gerne sammen med familie og venner, på løbeture og så er jeg en ivrig jæger.

Ole Bach Piekut


Niels Willert skriver om sig selv

Jeg er vokset op i København, hvor jeg blev uddannet på universitetet som teolog (1978). Jeg har været sognepræst i Rørvig i 1991-97 og herefter ofte vikarieret i forskellige kirker i Odsherred. Siden sidste sommer har jeg således fungeret som sognepræst i Odden Kirke, hvad jeg har været meget glad for. Mit arbejdsliv har siden slutningen af 1970erne ellers været præget af undervisning og forskning i Det Nye Testamente og den tidlige kirkes historie. Jeg har været ansat som lektor på teologiuddannelsen i Aarhus og København samt ikke mindst på læreruddannelsen i UCC i København (1997-2016). Jeg er dr. theol. på en afhandling om Markusevangeliets lidelseshistorie og har skrevet flere bøger og artikler, der omhandler den tidlige kristendoms fortælling og historie. I februar udkommer en stor bog om kristendommens påskefortællinger, hvori jeg gennemgår evangeliernes forskellige lidelseshistorier. Nu er jeg så i gang med at skrive en større kommentar til Lukasevangeliet. Jeg er i det hele taget meget optaget af formidling af kristendom i såvel kirkens forkyndelse som i skolens kristendomsundervisning. Som præst har jeg altid lagt stor vægt på kirkens gudstjenester og de kirkelige handlinger. Jeg er gift med sognepræst i Rørvig, Ida Willert, og vi har tre børn, der er voksne og bor i København.