Du er her: 

Tølløse kirkes historie

Kirkeskib og Kor i Tølløse kirke er fra 1100-tallet og dermed den ældste bygning i sognet. Kirken havde oprindeligt bjælkeloft og små romanske vinduer. Indtil reformationen i 1536 var Tølløse kirke en katolsk kirke. Det kunne både ses og høres. Lige inden for døren var der vievandskar og inde i kirken skriftestol og kalkmalerier i loftet. Gudstjenestesproget var latin.

Tårn og Sakristi blev bygget til ca. år 1400, dvs. under Margrethe I (1387-1412). På dette tidspunkt blev også hvælvingerne opført. Af sporene på østgavlen kan man se, at kirken er blevet forhøjet for at gøre plads til hvælvet.

Grevekirken
blev bygget i 1647 som kapel med et øvre og et nedre rum. Kapellet blev rejst af Lene Barnekow (LB 1647) til minde om hendes far Christian Barnekow (død 1612). Sagnet fortæller, at han blev hugget ned i Kalmarkrigen (1611-13), da han gav sin hest til Christian IV, idet kongens egen hest sad fast i et krat.

Våbenhuset blev bygget i 1776 af Johan Thomas de Neergaard (JTN 1776).

Kapellet på kirkegården opførtes 1884 af greve Schulin-Zeuthen.

Gravplads med et underjordisk gravkapel anlagdes ved grevekirken i 1889 af greve Schulin-Zeuthen.

Tølløse kirke hørte til Tølløse slot indtil 1911.