Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirken og Covid-19

Tølløse Kirke er åben, men under nogle helt andre forudsætninger end vi er vant til. Kirken afholder kun gudstjenester og kirkelige handlinger af max. 30 minutters varighed. Alle øvrige aktiviteter og arrangementer er indtil videre aflyst.

 

COVID-19 retningslinjer når du besøger kirken: 

Der må maksimalt befinde sig 21 personer foruden personalet i Tølløse Kirke.

Når du besøger kirken eller dens lokaler skal du anvende mundbind eller visir, når du gå ind eller ud af lokalet og når du bevæger dig rundt.

Der skal holdes 2,5 meters afstand til personer, du ikke deler hustand med.

Der synges ikke ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Man må gerne nynne med, med lukkede læber.

Der afholdes ikke nadver.

Ved kirkelige handlinger udendørs må der maximalt deltage 50 personer under hensyn til arealkrav.

Følg præstens og personalets anvisninger.

 

COVID-19 retningslinjer for alle Tølløse Kirkes aktiviteter:

Samfundet er nu i højeste risikoniveau pga. den engelske virusmutant, og regeringen har udstedt nye restriktioner. Samtidig er det regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken fortsat kan være åben og holde korte gudstjenester samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav.

  • Vi tilpasser os situationens alvor, så vi kan fungere på et niveau, der minimerer smitterisikoen.  Derfor vil gudstjenester og kirkelige handlinger fremover kun vare max. 30 minutter. Der vil ikke være nadver eller fællessang. Vores kirkesanger vil synge for os i stedet.
  • Dåb vil foregår ved særlige dåbsgudstjenester, der vil være lukkede for offentligheden. Kontakt en af kirkens præster, hvis du ønsker dåb.
  • Vi har igen et skærpet arealkrav – 7,5 m2 per person. Det betyder, at vi fremover kun må være 21 i kirken. Hustande må sidde sammen, men alle andre skal sidde med godt 2,5 x 2,5 meters mellemrum.
  • Vi overholder alle krav om særlig rengøring, god hygiejne, udluftning og brug af mundbind og visir. Skulle det vise sig, at en smittet har været i kirken, vil vi tilkalde et ekstern rengøringshold som vil rengøre kirken grundigt, før vi åbner kirken igen.
  • Alle kirkelige aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger udskydes til smittetrykket er lettet. Det gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe og ældreaktiviteter mv. Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt.
  • Ved møder i kirkens lokaler, gælder forsamlingsforbuddet på max. 5 personer.
  • Menighedsrådsmøder er undtaget forsamlingsforbuddet, men skal foregå under hensyntagen til areal- og afstandskrav og helst digitalt. Menighedsrådsmødet 13. januar er aflyst. Første ordinære møde er 10. februar 2021.  

Disse regler gælder fra og med fredag den 8. januar, og indtil der sker ændringer.

Har du spørgsmål, kan du kontakte sognepræst Lene Hjære Østergaard, mobil 24477078, som på vegne af Tølløse kirkes beredskabsudvalg, vil kunne hjælpe dig.

Du kan løbende orientere dig om kirkens restriktioner, gudstjenester m.m. ved at følge os på Facebook eller tilmelde dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden.

Tølløse kirkes beredskabsudvalg er:

Carsten Hansen, formand

Jeppe Madsen, næstformand

Jacob Madsen, kasserer

Lene Hjære Østergaard, sognepræst

 

Læs kirkeministeriets retningslinjer pr. 17. maj revideret 7. januar 2020 her.

Læs pressemeddelelse fra kirkeministeriet 7. januar 2020 her.