Menighedsrådsvalg

Resultat af valgforsamlingen i Tølløse Sogn

Afholdt d. 15. september 2020

 

Medlemmer valgt til menighedsrådet:

Carsten Bo Hansen, Tjørnedevej 62, 4340 Tølløse

Lone Berthelsen, Valmuevej 10, 4340 Tølløse

Jan Andersen, Østergade 83, 4340 Tølløse

Jacob Guldager Nonboe Madsen, Møllegårdsvej 10, 4340 Tølløse

Jeppe Allert Madsen, Valmuevej 11, 4340 Tølløse

Leo Rasmussen, Tjørnedevej 67, 4340 Tølløse

John Abrahamsson, Dalvænget 91, 4340 Tølløse

Marianne Hansen, Allégårdsvej 4, 4340 Tølløse

 

Stedfortrædere valgt til menighedsrådet:

Maiken Rauer, Nederskovvej 43, 4340 Tølløse

Anette Mølbjerg Jensen, Grønholmvej 32, 4340 Tølløse

Birgit Klarskov, Duevej 4, 4340 Tølløse

Mogens Jørgensen, Søndermarken 44, 4340 Tølløse

 

Ønsker man at gøre brug af muligheden for at udløse et afstemningsvalg, skal der indleveres en kandidatliste senest tirsdag d. 13. oktober 2020. Kandidatlisten skal være underskrevet af otte stillere og skal udarbejdes på en af kirkeministeriet godkendt blanket. Et evt. afstemningsvalg afholdes d. 17. november 2020Funktionsperioden starter d. 29. nov. 2020.

Kandidatlisten skal indleveres til: Carsten Bo Hansen, Tjørnedevej 62, 4340 Tølløse. Træffes bedst mellem kl. 18 og 19.
 

Læs referatet fra Orienteringsmøde 9. juni 2020

Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på kirkeministeriets hjemmeside her.