Interview Jan Andersen

Hvor længe har du siddet i menighedsrådet?
4 år

Hvilke udvalg har du siddet i? Kirkegårdsudvalget som jeg sætter meget pris på, fordi folk skal komme ind og nyde samværet med deres nærtstående.
Jeg har også siddet i byggeudvalget, da vi skulle renovere præstegården. Det synes jeg var meget interessant. Jeg kunne bruge mine erfaringer fra mit arbejdsliv, hvor jeg også har haft mange samarbejder med forskellige håndværkere. Jeg har været meget glad for at være med i processen, hvor man kører en byggesag fra start til slut.

Hvad har været mest udfordrende?
Jeg skulle lige vænne mig til den måde man kørte menighedsrådsmøderne på. For mig er møderne et sted, man skal give sit besyv med i det, man ikke synes, man er tilfreds med. Men møderne er jo også et socialt samlingspunkt. Møderne kan godt gå hen og blive lidt for lange, og jeg havde forestillet mig, at når man holdt menighedsrådsmøder, så havde man selvfølgelig en dagsorden og den kørte man igennem, og så kunne man have det sociale bagefter. Så for mig bliver møderne altså let for lange. Det er især hårdt for dem, der har været på arbejde hele dagen og så skal sidde til et maratonmøde om aftenen. Så kan hovedet ikke følge med til sidst.

Har du bidraget med nogle personlige kompetencer?
Det synes jeg i og med at jeg er med i kirkegårdsudvalget. Når vi går vores runder deroppe, så kommer jeg med input til, hvordan jeg synes det kunne være og se ud deroppe. Så det bliver personligt på den måde, fordi jeg bruger kirkegården og min kone ligger her. Jeg kan lide helheden. Det er vigtigt for mig, at når du kommer ind af kirkegårdslågen, så kan du ”tage den dårlige overfrakke af” og slappe af for støj og larm. Og derfor skal rammerne og helheden være i orden.

Bidrager du med nogle faglige kompetencer?
Jeg har brugt mine faglige erfaringer fra mit arbejdsliv både i forhold til arbejdet i byggeudvalget og i kirkegårdsudvalget.

Hvad har du lært?
Det har været lærerigt at gå ind i processen med byggeudvalget og kunne samarbejde med professionelle håndværkere i processen.

Hvad har været den største oplevelse?
At jeg kan se, at der sker noget pga. det arbejde, vi gør i menighedsrådet. Helt konkret kan man tydeligt se, at vi har sørget for at ordne nogle ting i kirken og i kirkerummet. Det nytter utrolig meget at være den, der sidder i menighedsrådet og skubber lidt på processen.

a.