Hvem skal jeg kontakte?

Økonomi og faktura:
Fakturaer sendes så vidt muligt til EAN.nr: 5798000856899 (alternativt til JEVRA@km.dk).

Kirkegård og gravsteder:
Graver Henrik Petersen, 40 41 00 92 - tkirkeg@gmail.com

Gravstedsaftaler, opkrævninger, betalinger mv.
Kirkegårdsadministrator Jesper Hjartfeldt, 59 43 24 53 - jhj@km.dk

Fødsel, dåb, attester, medlemskab, vielse/velsignelse:
Det fælles Kirkekontor, Holbæk Provsti, Klosterstræde 7, 4300 Holbæk
59 43 08 91 dfk@km.dk

Øvrige henvendelser:
Skriv til 7284@sogn.dk