Adgangsforhold

Kirken
Der er niveaufri adgang til kirken for kørestole/rollator gennem hovedindgangen.

Hvis du ønsker at besøge kirken, kan graveren kontaktes indenfor arbejdstid på tlf: 61 76 02 55

Kirkegården
I dagtimerne på hverdage er lågen åben til kirkegården, så kørestole/rollator let kan passere uden en hjælper til at holde lågen.

Præstegårdssalen
Niveaufri adgang ligger på bagsiden af salen og kan åbnes ved arrangementer i salen. Der er også et handicaptoilet i præstegårdsalen, som dog kun er åbent ved arrangementer i salen.

Toiletter
Der er toiletter i bygningen bag ved kirken, som er tilgængelige alle dage. Der er også et handicaptoilet i præstegårdsalen, som dog kun er åbent ved arrangementer i salen.