Vielse

I skal aftale tidspunktet for jeres bryllup/velsignelse med en af sognets præster.
I kan blive gift i Den danske  Folkekirke, når I begge eller en af jer er medlem af folkekirken. 

Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden. I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er blevet gift, og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. Attesten skal afleveres til kirkekontoret. Bor I i Holbæk kommune, modtager kirkekontoret attesten digitalt fra kommunen. Bor I ikke i Holbæk Kommune, skal I selv aflevere den på Det Fælles Kirkekontor eller sende den til Tølløse sogn på sikker mail.  

Prøvelsesattesten finder I her

Nyt navn?
Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring, hvis der er tale om et navnefællesskab. Et navnefællesskab betyder, at I vælger at få hinandens mellem- og efternavne. 

Vidner
Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup. 

Samtale med præsten
Før brylluppet har I en samtale med præsten. Her aftaler I blandt andet salmerne til jeres bryllup.

Gæster og dresscode
Mange forestiller sig, at et kirkebryllup er synonym med meget planlægning, stor fest og dyrt, fint bryllupstøj. Men til et bryllup i folkekirken er der ingen dresscode eller krav om mange gæster og dyr fest. I kan altså sagtens aftale bryllup med kort varsel og blive gift i hverdagstøjet. Hvis I gerne vil have en privat vielse, hvor kun I selv er tilstede, kan præsten hjælpe jer med at finde vidner.