Fødsel

Efter fødslen

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og her får barnet sit CPR-nummer. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen og I skal som forældre intet foretage jer .

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten "fødselsanmeldelse" ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt til Det Fælles Kirkekontor.

Det Fælles Kirkekontor, Holbæk Provsti
Sortebrødreklosteret
Klosterstræde 7, 4300 Holbæk
Telefon: 59 45 05 81 / e-mail: dfk@km.dk
Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Husk at der findes særlige regler, hvis du bor i Sønderjylland. Læs mere om reglerne på borger.dk.


Forældremyndighed

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det gør I med NemID på borger.dk.
Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder Familieretshuset en faderskabssag.

Hvis I ønsker, at faderskabet skal registreres før barnets fødsel kan det også gøres med NemID på borger.dk.

Generelt om regler, vejledninger og blanketter finder I her.