Menighedsrådsvalg 2024

  • Orienteringsmøde tirsdag den 14. maj kl. 19.00

    Menighedsrådet holder et offentlig orienteringsmøde i Præstegårdssalen. Her vil rådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og kommende opgaver. Der vil blive redegjort for seneste årsregnskab samt det kommende års budget. De forskellige udvalg vil fortælle om deres arbejde i menighedsrådet. Der vil også blive fortalt om datoer og regler for valgforsamlingen, samt hvor mange der skal vælges til menighedsrådet, og hvordan man stiller op.

  • Menighedsrådsvalg 2024

    Tirsdag den 17. september kl. 19.00  afholdes valgforsamlingen, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidaterne. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Loven gør det muligt, at der eventuelt efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere.

Can't find your question? Call us now: 2424 9442